RODO

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie jest Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, ul. Kołobrzeska 29, 10-431 Olsztyn.


2. Kontakt w sprawie informacji dotyczących danych osobowych:


Inspektor Ochrony Danych Bogdan Gęsicki tel: 505 060 404 e-mail: inspektor@i-od.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a,b,c,d,e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w celu realizacji zadań statutowych szkoły;


4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;


5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


7. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie, będą przechowywane jedynie przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Szkoły na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;


8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;


9. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. posiadają wymóg ustawowy;


10. Dane osobowe przetwarzane w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.


Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

 

Opublikowane przez: Administrator PBIP | Data wprowadzenia: 2018-06-20 10:42:59 | Data modyfikacji: 2018-12-02 20:39:45.
Data wprowadzenia: 2018-06-20 10:42:59
Data modyfikacji: 2018-12-02 20:39:45
Opublikowane przez: Administrator PBIP